Zmiana standardu MUX 8 na DVB-T2: Co to oznacza dla widzów?

1. Zmiana standardu MUX 8 na DVB-T2: Co to oznacza dla widzów?

Po złożeniu wniosku przez spółkę Emitel w sprawie zmiany decyzji rezerwacyjnej dla MUX 8, istnieje możliwość, że ten multipleks telewizyjny zostanie przestawiony na standard DVB-T2. Co oznacza ta zmiana dla użytkowników telewizji naziemnej? Przede wszystkim, po przejściu na DVB-T2, możliwe będzie umieszczenie większej liczby kanałów w wyższej jakości. Obecnie MUX 8 oferuje 4 kanały telewizyjne w rozdzielczości SD, ale po zmianie standardu będzie można umieścić tam aż 7 kanałów HD.

Kolejną konsekwencją zmiany standardu jest potrzeba dostosowania odbiorników telewizyjnych do nowego standardu DVB-T2. Oznacza to, że osoby korzystające z telewizji naziemnej będą musiały wymienić swoje stare telewizory na nowsze modele lub zakupić dekoder obsługujący DVB-T2. Warto jednak pamiętać, że przejście na nowy standard pozwoli na korzystanie z lepszej jakości obrazu i dźwięku, co może być atrakcyjne dla wielu widzów.

2. Emitel składa wniosek do UKE: Jakie są możliwości nadawania w standardzie DVB-T lub DVB-T2?

Spółka Emitel złożyła wniosek do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w sprawie zmiany decyzji rezerwacyjnej dla MUX 8, który jest operowany przez tę firmę. Wniosek ten dotyczy możliwości nadawania w standardzie DVB-T lub DVB-T2. Jest to ważne posunięcie, które może wpłynąć na przyszłość telewizji naziemnej w Polsce.

Wniosek spółki Emitel został złożony w grudniu 2023 roku i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na lepszą jakość obrazu i dźwięku w telewizji naziemnej. Standard DVB-T2 pozwala na przesyłanie sygnału w wyższej rozdzielczości i efektywniejszym formacie kompresji, co oznacza jeszcze lepszą jakość transmisji dla widzów. Decyzja prezesa UKE w sprawie tego wniosku może mieć znaczący wpływ na przyszłe inwestycje i rozwój infrastruktury telewizji naziemnej w Polsce.

3. Operatorzy multipleksów lokalnych a standard emisji: Jakie są różnice między DVB-T a DVB-T2?

Operatorzy multipleksów lokalnych mają możliwość wyboru standardu emisji dla swoich multipleksów. Obecnie większość z nich korzysta z systemu DVB-T, ale istnieje również opcja przejścia na nowszy standard DVB-T2. Jakie są różnice między tymi dwoma systemami?

DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) to obecnie stosowany standard emisji w telewizji naziemnej. Jest on oparty na kompresji MPEG-2 i pozwala na przesyłanie sygnału w rozdzielczości SD (Standard Definition). Natomiast DVB-T2 to nowsza wersja tego standardu, która wykorzystuje bardziej efektywną kompresję MPEG-4 AVC/H.264 oraz HEVC/H.265. Dzięki temu umożliwia przesyłanie sygnału w wyższej rozdzielczości, takiej jak HD (High Definition) lub nawet UHD (Ultra High Definition).

Operatorzy multipleksów lokalnych mają możliwość samodzielnego wyboru standardu emisji dla swoich multipleksów. Przełączając się na DVB-T2, mogą zapewnić widzom lepszą jakość obrazu i dźwięku oraz większą liczbę dostępnych kanałów HD. Decyzja o przejściu na nowy standard zależy jednak od indywidualnych preferencji i możliwości technicznych operatorów.

4. Możliwość nadawania w standardzie DVB-T2 dla MUX L1 i MUX L3: Przykład grupy MWE Networks.

Przykładem operatora, który zdecydował się na przejście na standard DVB-T2 dla niektórych multipleksów lokalnych, jest grupa MWE Networks. Zarządzają oni m.in. multipleksami MUX L1 i MUX L3. W ramach swojej strategii rozwoju i dążenia do zapewnienia widzom lepszej jakości transmisji, grupa MWE Networks dokonała przestawienia tych multipleksów na nowszy standard.

Przełączenie MUX L1 (Jelenia Góra) i MUX L3 (Częstochowa, Tomaszów Mazowiecki) na DVB-T2 pozwoliło operatorowi zaoferować widzom lepszą jakość obrazu i dźwięku oraz większą liczbę dostępnych kanałów HD. Decyzja ta była możliwa dzięki elastycznym warunkom programowym i technicznym, które zostały uwzględnione w decyzjach rezerwacyjnych dla tych multipleksów.

5. Wniosek spółki Emitel a współpraca z nadawcami MUX 8

Wniosek spółki Emitel dotyczący zmiany warunków programowych i standardu emisji w MUX 8 ma również konsekwencje dla współpracy z nadawcami tego multipleksu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od rzecznika prasowego Emitel, wszelkie zmiany będą uzgadniane z nadawcami MUX 8, którzy również będą musieli wystąpić o odpowiednie zmiany w swoich koncesjach.

W praktyce oznacza to, że decyzja o przejściu na standard DVB-T2 będzie wymagała współpracy i porozumienia między Emitel a nadawcami MUX 8. Wszystkie zmiany będą musiały być dokładnie omówione i uwzględnione zarówno pod względem technicznym, jak i programowym. Warto zauważyć, że taka współpraca jest istotna dla zapewnienia ciągłości nadawania i minimalizacji zakłóceń dla widzów.

6. Możliwość wypowiedzenia się w sprawie zmiany warunków programowych MUX 8

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) poinformował, że istnieje możliwość wypowiedzenia się w sprawie zmiany warunków programowych oraz standardu emisji MUX 8. UKE zachęca wszystkich zainteresowanych do składania swoich stanowisk na piśmie lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE. Termin na zgłaszanie opinii upływa 30 dni od daty publikacji informacji.

Ta inicjatywa daje możliwość użytkownikom telewizji naziemnej oraz innym zainteresowanym podzielenia się swoimi uwagami i sugestiami dotyczącymi zmiany standardu emisji MUX 8. Jest to ważne, ponieważ pozwala na uwzględnienie różnorodnych potrzeb i oczekiwań widzów. Dlatego warto skorzystać z tej okazji i przekazać swoje zdanie na temat przyszłości telewizji naziemnej w Polsce.

Jeśli zainteresował cię ten temat zapisz się do newslettera, o kolejnych nowościach dowiesz otrzymując wiadomość na swoją skrzynkę email.

Newsletter

Leave a Reply

MobiSerwis