Moduły CI/CI+- pytania i odpowiedzi

CO TO JEST MODUŁ CAM?

Moduł CAM (ang. Condilional Access Module), czyli moduł dostępu warunkowego jest małym urządzeniem elektronicznym, zazwyczaj wyposażonym w gniazdo dla dużej karty kodowej lub dwóch kart (dużej i malej SIM – rzadkość), który służy do zdekodo­wania kanałów płatnej telewizji cyfrowej w tunerze lub telewizorze z gniazdem Cl/Cl+. Zazwyczaj są one wykorzystywane w platfor­mach satelitarnych, chociaż operatorzy płatnej naziemnej telewizji cyfrowej (Mediaset Premium) i kablowej (UPC) również korzystają z rozwiązań CAM + karta. Kształtem jest dopasowany do wielkości karty PC – używany jako typ interfejsu PCMCIA dla transmisji DVB. Większość systemów szyfrowania ma rozwiązania opar­te na modułach Cl lub Cl+, choć niektóre z nich utrudniają dostęp do modułów (np. Cisco/NOS VideoGuard) ze względów bezpie­czeństwa, bo z modułu można w sposób nielegalny wyjąć tzw. box keys i piracko oferować płatne kanały po sieci. Niektóre zaś oferują takie rozwiązania w modułach profesjonalnych wielostrumieniowych tylko dla kablówek i hoteli.

JAKIE SĄ RODZAJE MODUŁÓW CAM?

Nie licząc podziału na Cl i Cl+, to jest wiele podziałów mo­dułów CAM. Najprostszy podział to na moduły jednosystemowe np. tylko na system Conax I wielosystemowe (Conax, Viaccess, Seca, Nagravision) oraz jednostrumieniowe (bez opcji nagrywania drugiego kanału) i wielostrumieniowe (zwykle dla profesjonalnych zastosowań w kablówkach). Są moduły typowo operatorskie z przy­pisaną kartą. profesjonalne I niezależne czy nawet programowalne według potrzeb użytkownika (DiabloCAM). Są też moduły bezkartowe, z jedną kartą lub dwiema kartami (AlphaCrypt TC), a także moduły z WiFi lub gniazdem na karty pamięci, np. do nagrywania. Produkowane są moduły z różnymi wersjami danego systemu do­stępu, co oznacza. że najnowsza karta 6.0 nie będzie pracować w starym module, np. Viaccess 4.0 – francuski dostawca systemu ma takie ograniczenia.

MODUŁ CAM CZY DEKODER?

Są różne szkoły na ten temat. Moduł w telewizorze zmniej­sza liczbę stosowanych pilotów w domu, ale dekoder daje większe możliwości (nagrywanie, VOO i usługi dodatkowe). W Polsce jest tak, że operatorzy pay-tv nie bardzo garną się do modułów, bo jest z tym większy problem techniczny (klienci i instalatorzy sobie z tym nie radzą, nie umieją aktywować, nie mają doświadczenia). Dlatego platformy wolą wciskać swoje dekodery, które czasami mają żenu­jąco niski poziom. Moduł jest mniejszy, tańszy i łatwiejszy przy logistyce (wysyłka kosztuje mniej) i można go łatwo przewozić, np. z domu na działkę czy do zagranicznego domu. Do tego operatorzy oba­wiają się piractwa przez moduły, choć częściej piracone są niektóre stare dekodery po amortyzacji. Rynek modułów powinien obejmo­wać zasięgiem minimum 1 O proc. klientów platformy, a w Polsce tak nie jest. W wielu krajach wybrani operatorzy postawili prawie. wyłącznie na same moduły, bo to jest tańsze rozwiązanie przy pew­nych biznesowych założeniach i braku usług dodatkowych (VOO).

CZYM SIĘ RÓŻNI MODUŁ CI OD CI+?

Moduł Cl od modułu Cl+ wizualnie nie różni się niczym, ale moduł Cl+ może nie działać w zwykłych tunerach czy starszych te­lewizorach z gniazdem Cl. Moduł Cl+ może nie być widoczny przez taki tuner. Trzeba wcześniej zasięgnąć informacji, czy dany tuner HD, czy telewizor ma odpowiedni typ gniazda i obsługi modułu Cl+. Takim klasycznym przykładem są moduły Cl+ nc+, gdzie dodatko­wo karta jest przypisana do CAM-u i nie można jej przełożyć do in­nego CAM-u lub czytnika w dekoderze. Moduł Cl+ pozwala na lepszą kontrolę operatora I komunikację z telewizorem (automatyczna lista kanałów danej platformy, Jeśli producent telewizora dogadał się z operatorem pay-tv w danym kraju). Taki moduł stwarza jednak czasami więcej problemów technicznych.

CZY NA TELEWIZORZE MOŻNA MIEĆ MODUŁ CI I PŁATNĄ TELEWIZJĘ?

Wielu pytających jest zdziwionym tym faktem, że mogliby dekodować kanały nc+ czy Cyfrowego Polsatu w swoim telewizorze, który ma wszystkie potrzebne tunery i slot Cl+. Wielu posiadaczy takich telewizorów niepotrzebnie kupuje dekoder danej platformy, jakby nie mają świadomości, że jest prostsze i wygodniejsze roz­wiązanie dzięki małemu modułowi. Pamiętać należy, że moduł nie pozwala na korzystanie z VQD-u (w nc+) czy rozwiązań sieciowych, więc wtedy dekoder HD jest potrzebny.

CZY MODUŁ ZAGRANICZNY MOŻNA UŻYWAĆ W POLSCE?

Teoretycznie TAK, ale w praktyce różnie to bywa. Moduł jest jak moduł, musi być co najwyżej aktywowany na obywatela da­nego kraju. np. tak robi włoski tivusat, a po aktywacji CAM z kartą bez problemu jest używany poza Włochami. Przy ofercie zagranicz­nej platformy pay-tv trudno, żeby moduł dekodował coś co fizycznie nie jest na satelicie nad Polską. Podobnie moduł nc+ czy Cyfro­wego Polsatu nie zadziała w Stanach czy Australii, bo nie ma tam sygnału z satelity Hol Bird -13°E. To niby wydaje się jasne, ale i takie pytania bywają.

CZY TELEWIZOR POSIADAJĄCY GNIAZDO CI OBSŁUŻY MODUŁ CI+?

Slot Cl może nie obsłużyć modułu Cl+, ·Co wypadałoby uzmysłowić kupującym, żeby uważali, co kupują. Moduł Cl zawsze będzie działał w gnieździe Cl+. Moduł Cl+ wyposażony w funkcje dekodowania będzie dekodował obraz w gnieździe Cl, ale nie bę­dzie możliwe wykorzystanie np. nagrywania. Nie ma możliwości zrobienia upgrade  oprogramowania telewizora z Cl do telewizora z Cl+ (przynajmniej nie jest zna­ny żaden producent, który by to robił. Co do braku działania modułów Cl+ w telewizorach z Cl, to fizycznie będą one działały, gdyż co do komunikacji moduły Cl i Cl+ działają tak samo. Teoretycznie mogą dekodować obraz ale tylko kanałów SD. Wszystko zależy od tego, jak operator pay-tv z producentem modułu zdefiniowali jego zachowanie. Są moduły z trybem Legacy, który działa w slocie Cl, a nie tylko w Cl+. Ta­kim przykładem jest moduł Cyfrowego Polsatu, a trybu Legacy nie ma za to ostatni moduł nc+.

KIEDY JEST SENS ZASTOSOWAĆ MODUŁ?

Możliwości jest dużo I zawsze Jest sens, szczególnie gdy jest mowa o ofercie prepaid (przedpłaconej), którą można wykorzystywać w wielu miejscach. Moduł łatwo wyjąć z gniazda, wło­żyć do kieszeni lub torebki i szybko zainstalować w telewizorze lub tunerze na działce. Jeden pilot mniej też jest poważnym argu­mentem. Trudno będzie przekonać tych przyzwyczajonych do wie­lu pilotów i klasycznego tunera (pudełko musi być!). Moduł z kartą można przełożyć do lepszego, nowszego tunera własnego. który ma większe możliwości. np. UHD lub z głowicą DVB-SZX. Dedyko­wany dekoder platformy przy nim zwykle jest ubogim urządzeniem, a możliwości prawie takie same, jeśli ktoś nie korzysta z VOO-u. Większość linuksowych tunerów potrafi zaakceptować każdy moduł Cl+, a jeśli nie to trzeba zmienić oprogramowanie.

CZY MOŻNA PRZEŁOŻYĆ KARTĘ Z MODUŁY DO DEKODERA I ODWROTNIE?

Czasami można tak zrobić, a czasami, gdy karta jest przy­pisana do konkretnego numeru modułu lub dekodera. to takiej moż­liwości nie ma. Nawet jeśli karta zadziała, to będzie ograniczony dostęp. Nie ma problemu z kanałami na kanały erotyczne czy kartami byłej Cyfry+ w Seca, bo te karty bez problemu można było przenosić z modułu Viaccess (erotyka) do dekodera ConaxNiaccess lub z dekodera C+ do modułu AstonCrypt lub uniwersalnego. wielosys­temowego CAM-u AlphaCrypt. Gorzej jest z kartami z dekoderów/ modułów Cyfrowego Polsatu, bo w systemie Nagravislon przypisa­no je do siebie w kompletach. Trzeba mieć komplet: CAM i kartę by zdekodować obraz. Taki problem jest z modułem nc+ prepaid, ale już nie z kartami Smart HD+ w Coriax, które można wkładać zarówno do modułów Conax, ale także do AlphaCryptu czy tunerów linuksowych.

CZY DLA KAŻDEJ PLATFORMY SĄ DOSTĘPNE MODUŁY?

Są moduły CAM do prawie każdej platformy ale niekoniecz­nie dla całej oferty, bo albo tylko do pakietu podstawowego, albo tylko prepaid. Przepisy unijne powinny wymuszać, że każdy opera­tor pozwala na takle rozwiązanie i musi mieć w ofercie taką opcję z modułem Cl/Cl+. W praktyce różnie to bywa bo platformy i wła­ściciele systemów dostępu warunkowego stawiają różne bariery dla producentów modułów, którzy muszą zastosować się do potrzeb lub wymagań. Dziwić może, iż platformy nadmiernie próbują kontrolować swoich abonentów i narzucają im tylko jedynie słuszne dekodery, by więcej zarobić na rozwiązaniach sieciowych i VOO, co przy trud­nym rynku nadmiernie obciąża obie strony.

Jeśli zainteresował cię ten temat zapisz się do newslettera, o kolejnych nowościach dowiesz otrzymując wiadomość na swoją skrzynkę email.

Newsletter

Leave a Reply

MobiSerwis