Aplikacja Samsung watchON zamiast pilota uniwersalnego

Kto by kilka lat temu pomyślał, że przy pomocy telefonu komórkowego będzie można sterować wieloma urządzeniami multimedialnymi w domu. Wiele osób, gdy zgubi lub zepsuje pilota jakiegoś urządzenia, kupuje zastępcze piloty uniwersalne. Jest jednak o wiele prostszy sposób – wystarczy użyć wybranego modelu smartfona,  Samsung Galaxy Notę 3/4 i S4/ S5 oraz tablety Samsunga (Tab 3/4/S/2.10.1/Pro, Notę Pro/8.0/10.1). I już można zrobić z naszego smartfona pilota do urządzeń multimedialnych i to w wielu pokojach. Aplikacja robi wrażenie! Sterować można telewizorem, dekoderem platformy lub kablówki, tunerem DVB-T lub odtwarzaczem DVD. Jej możliwości są jeszcze większe.

Przy konfiguracji WatchON zwanej też twój uniwersalny pilot może być pyta­nie o kraj/kod, ew. ustawienia początko­we (wiek. płeć, media społecznościowe. łubiane programy), co potem ułatwia pobranie listy kanałów/programów platformy lub kablówki. Nam chodzi o pokazanie tego. w jaki sposób można korzystać z tej aplikacji przy sterowaniu różnymi urządzeniami. Do wyboru są też opera­torzy kablowi, kanały DVB-T, platformy satelitarne i ewentualnie operatorzy IPTV. Najważniejsze po rozpoczęciu korzystania z aplikacji WatchON jest skonfigurowanie urządzeń posiadanych w danym pokoju: telewizora, dekode­ra, amplitunera – odbiornik audio-wi­deo, odtwarzacza DVD, odtwarzacza Blu-ray, strumieniowego odtwarzacza multimedialnego, projektora czy nawet klimatyzatora. Z telewizorem nie powin­no być problemów – lista (kodów) jest tak bogata, że prawie każdy telewizor na niej powinien się znaleźć. Do tego aplikacja zapyta czy kod wysłany do telewizora (lub innego urządzenia) jest właściwy i dobrze działa – trzeba pamię­tać o skierowaniu smartfona Samsunga w kierunku wybranego urządzenia. Po wyborze telewizora można skonfiguro­wać kolejne urządzenia z jednej kate­gorii w danym pokoju, co oznacza, że nie można sterować dwoma różnymi tunerami/dekoderami platform, np. nc+ i Cyfrowego Polsatu. Może się zdarzyć, że niektóre dekodery/tunery nie znaj­dą się na liście i wtedy można próbować zgłaszać brak kodu do producenta aplikacji. Czy to zadziała i kiedy, trudno stwierdzić.

Łatwo można zmienić/usunąć/ dodać urządzenie, którym chcemy ste­rować w danym pokoju. Jeśli w domu jest więcej pokojów z urządzeniami lub chcemy sterować dwoma tunerami/ telewizorami, to trzeba zmienić pokój w… aplikacji i tam dodać kolejne urzą­dzenia! Nie ma problemu ze sterowa­niem telewizorami marek innych niż Samsung, np. LG czy Sony. Opór tej aplikacji stwierdziliśmy na satelitarnym odbiorniku Opticum HD506 – może trze­ba było jeszcze poszukać odpowiednie­go kodu.

Dodatkowo w aplikacji bardzo ła­two można wybrać ulubione kanały z li­sty danego operatora czy DVB-T. Nie ma problemu z nagrywaniem czy time- shift na dekoderze nbox nc+ z dyskiem. To bardzo ciekawa i przydatna aplika­cja. Warto ją mieć awaryjnie w smartfonie Samsunga (z IrDA), bo jeśli zaginie oryginalny pilot, to będzie jak znalazł. Polecamy!

Niestety pojawiły się informacje, że Samsung planuje zamknąć usługę WatchON na swoich telefonach i ta­bletach oraz zaprzestanie pełnej obsłu­gi na wszystkich rynkach, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Korei. Sam­sung nawet wysłał powiadomienia do użytkowników App. że WatchON bę­dzie zamykany 31 grudnia 2014 roku. Treści zakupione już przez użytkowni­ków będą nadal dostępne, więc nie wia­domo w jakim charakterze WatchON zniknie – prawdopodobne Samsung nie zaoferuje żadnych informacji na temat filmów, programów telewizyjnych, itp. Być może Samsung wymieni aplika­cję WatchON na starszych urządzeniach na nowszą aplikację Smart Remote App. która zade­biutowała na Galaxy Notę 4.

­

Jeśli zainteresował cię ten temat zapisz się do newslettera, o kolejnych nowościach dowiesz otrzymując wiadomość na swoją skrzynkę email.

Newsletter
MobiSerwis