Ultra HD 4K w naziemnej telewizji naziemnej

Za wzorcowy rynek naziemnej telewi­zji cyfrowej można uznać na przykład rynek niemiecki,gdzie do wyłączenia naziemnej telewizji analogowej doszło już w 2003 roku, czyli 10 lat wcześniej niż w Polsce. Co prawda emisje są tam prowadzone w MPEG-2 a nie w nowszym MPEG-4 jak ma to miejsce w Polsce, ale wygląda na to,że Niemcy w ogóle pominą standard MPEG-4 i od razu przejdą na HEVC/H.265. Tak wynika z zapowiedzi grupy niemieckich nadawców i organizacji, które uruchomiły wspólną Inicjatywę wspierająca wdrożenie DVB-T2 HD HEVC dla naziemnej telewizji cyfrowej w tym kraju.Przejście na DVB-T2 Jest planowane w Niemczech na wiosnę 2017 roku w ponad 10 obszarach metro­-politalnych i powinno zostać zakończone w połowie 2019 roku w całym kraju. Jednak pierwsze kanały DVB-T2 HD będzie można odbierać na wyznaczonych obszarach pilo­tażowych już w połowie 2016 roku. Innym modelowym rynkiem naziem­nej telewizji cyfrowej jest rynek brytyjski. Tam dla SD używany jest standard DVB-T/ MPEG-2 a dla transmisji HD – DVB-T2/ MPEG-4, czyli migracja na nowsze stan­ dardy rozpoczęła się tam wcześniej ni.z. w Niemczech. Nie słychać tam jednak za bardzo nfc na temat przejścia na HEVC.

W Polsce w lipcu ruszyły trwające mie­siąc testy DVB-T2 HEVC 4K, prowadzone przez Telewizję Polską, ale do urucho­mienia transmisji w tym standardzie raczej szybko w naszym kraju nie dojdzie, przy­ najmniej nie ma żadnych oficjalnych infor­macji na ten temat. Dużym zagrożeniem dla naziemnej telewizji cyfrowej w Europie jest tendencja do przeznaczania pasma UHF dla opera­torów telekomunikacyjnych na potrzeby mobilnych usług, takich jak szybki Internet. w Niemczech podjęto Już decyzję, by pa­smo 700 MHz (tzw. drugą dywidendę cy­frową) uwolnić i wykorzystać dla mobilnych usług szerokopasmowych . W 2014 roku Pascal Lamy zarekomendował Komisji Eu­ropejskiej, by przydział pasma 700 MHz od­ był się w całej Europie do 2020 roku (plus minus dwa lata), pozwalając poszczególnym krajom zaplanować i przeprowadzić własne realokacje pasma. Oczekuje się, że aukcja pasma 700 MHz rozpocznie się niedługo także w Wielkiej Brytanii. Fran­cja planuje zacząć proces przenoszenia pasma 700 MHz dla operatorów teleko­munikacyjnych w 2016 roku. Ważna dla przyszłości naziemnej   telewizJ1 cyfrowej będzie z pewnością konferencja WRC-15 Międzynarodowego Związku Telekomuni­kacyjnego (ITU), która odbędzie w Gene­wie w Szwajcarii od 2 do 27 listopada 2015 roku. Może zapaść tam wiele ważnych ustaleń.

Wracając do tematu ewolucji na­ ziemnej telewizji cyfrowej w kierunku UHD, raczej mało prawdopodobne Jest to, że 4K szybko stanie się powszechnym standardem dla DVB-T2, NTC w Polsce to nadal głównie kanały SD. TVP dopiero testuje DVB-T2 HEVC 4K i prędzej dojdzie do uruchomienia nowych multipleksów w tym standardzie niż do przełączenia tych obecnych do DVB-T2 HEVC. Oznaczałoby to bowiem konieczność wymiany odbiorni­ków na nowsze, obsługujące te standardy. Oczywiście do takiej migracji na pewno dojdzie i to prawdopodobnie na przestrzeni najbliższej dekady,warto zatem przy kup­ nie nowego sprzętu zwracać uwagę, czy obsługuje DVB-T2,ewentualnie HEVC i4K.

Według prognoz 2014 roku firmy Northem Sky Research, zajmującej się badaniami rynku, liczba kanałów Ultra HD na całym świecie Wzrośnie w ciągu najbliż­szych 10 lat do 800 kanałów.Z tego 550 kanałów ma być nadawanych przez sa­telitę. Być może są to zbyt optymistyczne prognozy, ale wiadomo już, że pierwsze liniowe kanały Ultra HD 4K mają pojawić się w przekazie satelitarnym jeszcze w tym roku. Należy się podziewać, że z początku kanały w ultrawysokiej rozdzielczości będą nadawane FTA, czyli w sposób nieszyfro­wany, ale po kilku miesiącach mogą siać się płatnymi kanałami premium dla abo­ neot6w wybranych platform. Niemal pewne jest, że jeden z zapowiadanych ostatnio kanałów Ultra HD będzie cały czas udo­stępniony FTA. Chodzi o pearl.tv, którego start jest zapowiadany na wrzesień bieżącego roku. Niestety będzie to tylko kanał telezakupowy do tego skierowany głównie na niemiecki rynek. Będzie do można oglądać przez satelitę Astra 19,2°E.

Innym zapowiadanym na jesień kana­łem w jakości Ultra HD 4K jest FunBox 4K Ultra HD. Generalnie .jest to projekt zapo­wiadany już od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz poinformowano oficjalnie o przybliżonym terminie jego startu. Wiadomo,że nowy kanał od SPI International, nadawcy znanego na polskim rynku przede wszystkim z kanałów FllmBox i Kino Polska, pojawi się na satelicie Eutelat Hot Bird 13°E. Podczas wystawy ANGA COM 2015 w Kolonii w Niemczech można było oglądać materiały 41-tego nadawcy w kanale demo Hot Bird 4K1. Oprócz nich no­wością były treści dostarczone przez nie­mieckiego nadawcę Anixe HD Television, W czerwcu br. francuski CANAL+ przeprowadził transmisję testową finału Ligi Mistrzów UEFA.Sygnał był szyfrowany i w związku z tym nie był osiągalny dla zwykłego widza.

We wrześniu br. do Europy zawitać ma także Stingray Ambiance Ultra HD – nowy kanał relaksacyjny od kanadyjskiego nadawcy.Jego dostępność będzie zależeć od tego, czy któryś z europejskich opera­ torów zdecyduje się dołączyć go do swojej oferty. UHD na satelicie to nie tylko regularne lub testowe emisje, ale zdarzają się też różnego rodzaju dosyły czy przekazy National Theatre Live i Sony Digital Cinema 4K potwierdziły kolej­ne dwie produkcje, które zostaną pokazane w jakości 4K.

Podsumowując,4K jest już w począt­kowej fazie jeśli chodzi o wdraża nie tego standardu na poszczególnych rynkach. Co z 8K przez satelitę? Japoński nadawca publiczny NHK w dniach 28-31 maja br. zaprezentował swoje   najnowsze osiągnięcia dotyczą­ ce transmisji 8K Super Hi-Vision. Jedną z głównych atrakcji dni otwartych był pokaz transmisji 8K z kompresją HEVC poprzez jednego z satelitów Broadcasting Satellite System Corporation (B-SAT) z modulacją 16APSK. Sygnał był uplinkowany z cen­trum nadawczego NHK w okręgu Shibuya i odbierany na telewizorze BK z 22 ka­nałowym dźwiękiem. Jak podaje japoński nadawca,standard HEVC pozwoli na kom­presję sygnału BK z 72 Gbit/s do 85 Mbit/s. Przypomnijmy, że BK dla telewizji to rozdzielczość 7680 x 4320 pikseli, czyli cztery razy więcej niż. dla 4K i 16 razy wię­cej niż w przypadku HD. Najbliższe   miesiące   z   pewnością przyniosą zapowiedzi kolejnych lln1owych kanałów UHD na satelicie.

UHD-1

MobiSerwis