Od 1.10.2015 przechodzimy z DVB-S na DVB-S2

Doczekaliśmy się przejścia w polskich platformach sateli­tarnych do standardu DVB-S2 i kompresji obrazu MPEG-4. W trzecim tygodniu sierpnia po­ jawiły się pierwsze informacje co do tego, jak ten proces miał­ by wyglądać. Do 25 sierpnia br. wiadome były wstęp­ne plany operatorów nc+ i TVN. Natomiast Cyfrowy Polsat nie był gotowy na przedstawienie szcze­gółów i te miały pojawić się lada dzień.Ponieważ informacje zawar­te w tym tekście mogą bardzo szybko się zmieniać – polecamy śledzić naszą stronę  gdyż będziemy tam na bieżąco informować o kolejnych plano­wanych przenosinach, gdy tylko operatorzy opublikują stosowne komunikaty.

CEL ZMIAN

Oczywiście głównym celem stojącym za zmianami jest chęć pozyskania przez operatorów do­ dodatkowej pojemności satelitarnej na potrzeby poszerzania oferty. Na każdym przełączanym transponderze z DVB-S (SR: 27500 , FEC: 5/6) do DVB-S2 (8PSK, SR:27500 , FEC: 3/4) operator zysku­ je ok. 19 Mbit/s.

Co daje 19 Mbit/s? Jeśli za­ łożymy, że jeden kanał SD zajmu­ je średnio już w MPEG-4) ok. 2,5 Mbit/s, to na dodatkowym miejscu uda się umieścić w ten sposób 7 kanałów. A to i tak pesymistyczne założenie, bo stosuje się obecnie tzw. multipleksowanie statystycz­ne, regulując na bieżąco potrzeb­ną przepływność – logiczne jest , że jeśli na jakimś kanale aku­rat nadawany jest np. program ezoteryczny, gdzie praktycznie na ekranie nie ma ruchu, to nie ma sensu dawać wtedy   pełną jakość , można to przeznaczyć na inną stację. Zatem szacunek do 10 kanałów SD lub do 4 HD jest naszym zdaniem całkiem re­alny. A platformy transponderów mają po kilka….

Oprócz tego za przełącze­niem przemawia też szereg in­nych czynników, m.in. brak sensu utrzymywania emisji tych samych kanałów po dwa razy w SD i HD, gdy większość odbiorców jednak już posiada dekodery HD oraz np. fakt, że duża część kanałów nawet swoje stacje w SD dosyła już w MPEG-4, więc przekazy­ wanie ich na satelicie w MPEG-2 wymaga dodatkowej rekompresji pogarszając jakość. Z miesiąca na miesiąc emisja w MPEG-2 coraz mocniej traci sens, podobnie jak usilne trzymanie się DVB-S, limitując pojemność transponde­ra. Na zmianie zyskają i operato­rzy i odbiorcy, gdyż już zapowia­dane są pierwsze nowe kanały, czy przełączanie obecnych stacji do HD.

ZMIANY W NC+

21 sierpnia , dzięki uprzej­mości operatora , otrzymaliśmy wstępne informacje co do pla­nowanych zmian. Z dziewięciu transponderów wykorzystywanych przez operatora – pięć już do tej pory działało w DVB-S2. Spośród   pozostałych   czterech zapowiedziano , że dwa pozostaną w DVB-S (m.in. z uwagi na potrzebę zachowania oferty telewizji na Kartę do październi­ka 2016), natomiast dwa zostaną przełączone do DVB-S2.

ZMIANY W CYFROWYM POLSACIE

Tu na dzień 25 sierpnia nie było wiadomo zbyt wiele. Po­ twierdzono   plan   przełączenia do HD 1 października kana/ów Travel Channel oraz Polsat Food Network . Pod koniec lipca infor­mację o przejściu do emisji w wy­sokiej rozdzielczości podał także nadawca kana/u Fightbox, a ten jest również transmitowany z po­jemności Cyfrowego Polsatu. Zmiany na listach kanałów w dekoderach każą przypusz­czać, że wszystkie kanały w SD, które mają odpowiedniki w HD zostaną usunięte, ale ponieważ brak szczegółowej listy, trudno tu o konkrety. Sądząc po wykazie od plat­formy nc+ z transponderów Cy­frowego Polsatu wypadną kana­ły: Disney Channel i Discovery Channel.

Bez wątpienia operator bę­dzie dążył do możliwe dużego zaoszczędzenia pojemności sa­telitarnej. Jeszcze w tym roku wystartować ma kanał Polsat 1 (przeznaczony dla widzów miesz­kających za granicą, ale będzie transmitowany z 13°E), a na 2016 rok zapowiadanych jest kolejne 5 kanałów: Polsat Docu, Polsat Reality, Polsat Sport 2, Polsat Sport 3 i Polsat X. Poza tym nadawca przewiduje uruchamia nie wersji HD kolejnych swoich stacji. Na to wszystko potrzebna jest pojemność satelitarna , więc można   podejrzewać , że   przy okazji prowadzania zmian 1 października Cyfrowy Polsat od razu pójdzie w stronę przełączenia wszystkiego, co tylko można przełączyć. Aby nie narażać wi­dzów na konieczność wielokrot­nej zmiany parametrów.

PODSUMOWANIE

W momencie publikacji wia­domo było o tym, że nc+ przełączy dwa transpondery do DVB-S2, w przypadku Cyfrowego Polsatu spodziewane było przełączenie także dwóch. Dodatkowo dzięki usunięciu dubli kanałów SD ope­ratorzy zaoszczędzą na operacji tyle miejsca, jak gdyby uruchomili nowy transponder. Pojawia się jednak pytanie, kiedy   pozostałe   transpondery, które jeszcze po 1 październi­ka 2015 pozostaną w DVB-S zostaną zmigrowane do DVB­-S2? Aktualnie nie wiadomo , ale można podejrzewać , że nastą­pi to w ciągu najbliższego roku od 1 października , najpóźniej 31 października 2016, gdy wygasną zobowiązania   dotyczące oferty Telewizji na Kartę SD. Dla platformy nc+ będzie to oznaczało w zasadzie zysk na poziomie pozyskania kolejne­go transpondera, gdyż ponownie będzie możliwe wyłączenie części dubli kanałów w SD. To sprawia , że przynajmniej najbliższa przyszłość jeśli chodzi i o jakość kanałów i o ich ilość maluje się w jasnych barwach, z korzyścią dla abonentów. Anteny o średnicy 60cm mogą przestać odbierać sygnał więc zalecany jest zakup talerza co najmniej o średnicy min. 80cm. Dodatkowo zmieniły się transpondery szczególnie w Cyfrowym Polsacie więc pojawiły się kolejne problemy z odbiorem. W związku z tym należy ponownie ustawić antenę satelitarną (w większości przypadków).

parametry transponderów cyfrowy polsatparametry transponderów nc+

Jeśli zainteresował cię ten temat zapisz się do newslettera, o kolejnych nowościach dowiesz otrzymując wiadomość na swoją skrzynkę email.

Newsletter
MobiSerwis